Jann Anstein Holtet style=

Jann Anstein Holtet

President
Arill Frost Eriksen style=

Arill Frost Eriksen

Visepresident Past president Medlemsansvarlig
Per Skakk Lystrup style=

Per Skakk Lystrup

Sekretær
Tore Milsett style=

Tore Milsett

Kasserer
Kjell Løvseth style=

Kjell Løvseth

Klubbmester